UK
Усиновлення

Шукаєте більше інформації про те, як прийняти дитину в родину? Телефонуйте - 0 800 300 484

Ви зможете дізнатися більше про усиновлення і сімейні форми виховання - опіку та піклування, патронат, прийомні сім'ї, дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), отримати відповіді на питання, які вас цікавлять, а також консультацію від наших фахівців фонду - юриста та психолога.

Ми гарантуємо вам конфіденційність розмови та професійну підтримку. Уся допомога надається безоплатно. 

Графік роботи - з 10:00 до 19:00 у будні.
Субота та неділя - вихідні. 

 

Інформація для батьків про процедуру усиновлення

Покрокова процедура національного усиновлення:

1. Звернення до служби у справах дітей за місцем свого проживання:
– у службі надається консультація фахівців про порядок і умови усиновлення, про права та обов'язки кандидатів в усиновлювачі та подаються документи на усиновлення.

2. Взяття на облік кандидатів в усиновлювачі:
– протягом 10 робочих днів служба у справах дітей після отримання всіх документів складає акт обстеження житлово-побутових умов і перевіряє їх;
– на підставі документів та співбесіди робиться висновок про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі.

3. Навчання з питань виховання:
– за бажанням або за рекомендацією служби у справах дітей проходити навчання з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Отримання висновку про можливість/не можливість бути усиновлювачем:
– видається висновок про можливість бути усиновлювачем і, разом з ним, повертаються документи із зазначенням облікового номера.

5. Отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені:
– списки дітей, які можуть бути усиновлені знаходяться у службі у справах дітей (місцевій або обласній) та департаменті захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики. 
– інформація, яка надається про дитину: фотографія, стан здоров'я дитини, її розумовий та фізичний розвиток, а також: чи є у неї брати /сестри.

6. Направлення для організації знайомства з дитиною:
– після отримання інформації про дитину видається направлення до служби у справах дітей за місцем перебування дитини для організації знайомства з нею.

7. Знайомство з дитиною:
– зустріч з дитиною і отримання більш повної інформації про неї.

8. Прийняття рішення про усиновлення– при прийнятті рішення про усиновлення цієї дитини, потрібно написати заяву в службу у справах дітей за місцем перебування дитини.

9. Висновок служби у справах дітей про доцільність усиновлення:
– служба у справах дітей за місцем перебування дитини протягом 10 робочих днів (з моменту надходження заяви) готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини;
– цей висновок видається на руки для надання його до суду разом з іншими документами.

10. Розгляд справи в суді.

11. Передача дитини в сім'ю.
 

Особи, які можуть бути усиновлювачами
 

Згідно з статті 211 Сімейного кодексу України особи, які можуть бути усиновлювачами:
1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.

2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п'ятнадцять років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років.

3. Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, зазначені у частинах п'ятій та шостій цієї статті. Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

4. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

5. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

6. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.

7. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.
 

Документи при усиновленні
 

При усиновленні особи, які бажають усиновити дитину можуть звернутися з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання.

Подається письмова заява про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання.Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:
1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами податкової служби;
У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами податкової служби, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров’я кожного заявника;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені у переліку. Витребування у заявників документів, не зазначених у переліку, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

19 жовтня 2023 р.
Мрієте про велику сім'ю? Дізнайтеся більше про дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ).
19 жовтня 2023 р.
Мрієте про велику сім'ю? Дізнайтеся більше про дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ).

Це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі для виховання та спільного проживання від п'яти до десяти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вихованці проживають в ДБСТ до досягнення 18-річного віку, або до закінчення вищого навчального закладу.

Що варто знати про ДБСТ?
• дитячий будинок сімейного типу формується протягом дванадцяти місяців з дня створення;
• батьки-вихователі несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей, є їх законними представниками;
• за вихованцями зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством України.

Зателефонувавши на гарячу лінію за номером 0 800 300 484 ви зможете отримайте відповіді на всі ваші питання та отримати юридичну і психологічну консультації від наших фахівців.

19 жовтня 2023 р.
Що таке патронат?
19 жовтня 2023 р.
Що таке патронат?

Поговоримо детальніше цю форму сімейного виховання.

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд і виховання дитини в сім’ї патронатного вихователя у період подолання нею та її батьками складних життєвих обставин.

Які особливості патронату?
• тимчасовість - термін перебування дитини в патронатній сім’ї від трьох до шести місяців;
• екстреність - патронатні вихователі допомагають тій дитині, яка цього невідкладно потребує;
• оплачуваність - патронатний вихователь отримує грошову винагороду;
• сімейність - зазвичай у патронатні сім’ї влаштовують дітей із однієї сім’ї або рідних братів та сестер.


Патронатний вихователь тимчасово заміняє дитині сім’ю, несе повну відповідальність за її життя та здоров’я. Він готує дитину до повернення у свою родину, або допомагає налагодженню контактів дитини з її новою сім’єю.

Патронатним вихователем не можуть бути особи, які:

 • обмежені у дієздатності;

 • визнані недієздатними;

 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

 • були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення скасоване або визнане недійсним (були припиненні опіка, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

 • зловживають спиртним або вживають наркотики;

 • не мають постійного місця проживання та доходу;

 • страждають на хвороби, які унеможливлюють повноцінний догляд за дитиною або через які самі потребують постійного стороннього догляду;

 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

 • були засуджені за кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин тощо або мають непогашену судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень;

 • за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

 • є особами без громадянства;

 • перебувають у шлюбі з особою, яка не може бути усиновлювачем.

Якщо люди хочуть створити патронатну сім’ю, спочатку їм варто звернутися до служби у справах дітей і зібрати пакет документів. Сюди входять:

 • заява про намір стати патронатним вихователем;

 • заява про згоду на влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя від усіх членів сім’ї, а також осіб, які фактично проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі, в тому числі біологічних дітей, якщо вони досягли такого віку та розвитку, що можуть її висловити;

 • висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі, добровільного помічника та осіб, які фактично проживають разом з ним;

 • довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, кандидата у патронатні вихователі та членів сім’ї, які досягли 14-річного віку та проживають разом з ним;

 • копії паспортів кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника паспорта; паспорта іноземця або посвідки на постійне проживання, що посвідчує особу без громадянства; свідоцтва про шлюб або інший документ, що підтверджує родинні стосунки або сімейні відносини кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника;

 • документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Патронатні вихователі отримують фінансування. Наприклад, щомісячно держава виділяє 7689 гривень на дітей віком до шести років і 9588 гривень на дітей у віці від 6 до 18 років. Заробітна плата вихователів складає 15140 гривень (інформація станом на 1 січня 2024 року; без вирахування податків і зборів).

Хочете дізнатися більше? Телефонуйте на гарячу лінію за номером 0 800 300 484.

Гаряча лінія діє в Львівській та Закарпатській областях у межах спільного проєкту з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

19 жовтня 2023 р.
Прийомна сім'я
19 жовтня 2023 р.
Прийомна сім'я

Продовжуємо говорити про сімейні форми виховання.

Прийомна сім'я - сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей.

Влаштування дітей у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім’ї.

Прийомні діти виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку або до закінчення відповідних закладів освіти.

Держава щомісячно виділяє 2,5 прожиткових мінімумів на кожну дитину, а на дитину з інвалідністю – 3,5 прожиткових мінімумів. Прийомні батьки отримують грошове забезпечення у розмірі одного прожиткового мінімуму на кожну прийомну дитину.

19 жовтня 2023 р.
Що таке опіка та піклування над дитиною?
19 жовтня 2023 р.
Що таке опіка та піклування над дитиною?

Не усиновленням єдиним, сьогодні поговоримо про одну з форм сімейного виховання.

Опікун - це людина, яка приймає в сім’ю дитину і стає її законним представником тільки до повноліття чи до завершення навчання.

Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування – над дитиною у віці від 14 до 18 років.

Опікуну/піклувальнику держава щомісячно виділяє 2,5 прожиткових мінімумів на кожну дитину, а на дитину з інвалідністю – 3,5 прожиткових мінімумів.

-Що потрібно щоб оформити опікунство?
-Хто має право бути опікуном та піклувальником?

Відповіді на ці та інші питання ви зможете дізнатися зателефонувавши на гарячу лінію за номером 0 800 300 484.

Гаряча лінія фонду:
0 800 300 484